Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 31. júla 2020, od 12:00 hodiny do odvolania. 

Prosíme Vás, dodržujete bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!