Oznámenia

Voľby do NR SR 2020

 Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obecjurova@stonline.sk

Stránky

Aktuality