Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ - nástup náhradníka 1.