Voľby predsedu TTSK-volebný obvod č. 1 Dunajská Streda