VOĽBY DO NR SR: e-mailová adresa

E-mailová adresa obce

na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie je:

obec@jurova.sk