Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Jurová v roku 2022- ZAPISOVATEĽ

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je

30. 08.2022 24.00 hod.

Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradných hodinách obecného úradu alebo poštou.

Obec Jurová upozorňuje kandidujúce subjekty, že preberanie kandidátnych listín dňa 30.08.2022 bude prebiehať nasledovne: 

v úradných hodinách od 8.00  do 18.00 na obecnom úrade,   

po skončení pracovnej doby je zabezpečená cez zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Veronika Nagy,

adresa:  Jurová 212,

tel:0905/676705