Oznámenie o začatí pripomienkovania Zadania územného plánu obce Jurová