OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-NÁSTUP NÁHRADNÍKA 2.