Odporúčania pre obyvateľstvo: poveternostné vplyvy