Történelem

Dercsika/Jurová/ község a Csallóköz déli részén fekszik. Elsö írásbeli  említése a 13. századból –1253-ból való, mint Gyurgsuka, Gurgsuka jelenik meg. 1786-ban mint“ Derczika“ említik, 1948-tól neve Jurová- Dercsika.  A korai középkorban a Pozsonyi várhoz tartozó királyi tulajdon volt. 1373-tól a Dercsikai/ Gyurchka/ nemzetség tagjai birtokolták a 17. században főurai  a Méhes és Balogh család nemesei voltak. Mint nemesek faluja a 19. század végéig szerepel.1828-ban 112 háza és 818 lakosa volt.

Dercsika helységnevének eredetéröl számos legenda jelent meg. A néphagyomány szerint Mátyás király kedvenc vadászhelye illetve mulatási tanyája volt az egész Csallóköz. Egykor ilyen vadászatban elfáradván a népszerű király  bosszankodással fakadt ki a nehezen járható, mocsaras táj alkalmatlansága ellen hű lovásza Erős György előtt, mire kísérője szerény kérelemképp csak akkora darabot kért ajándékul a hasztalannak mondott területböl,amennyit fakó lován megkerülhet addig, míg őfelsége rövid ebédjét végzi. Kívánsága teljesült . Erős György megindulván fakó lován, gyors ügetés közben rongyokká tépte vörös palástját, annak foszlányaival jelölte ki a megkerült határt.  Őfelsége épp befejezte ebédjét a máig is Mézeshalomnak nevezett dombon, mire megjelent Erős György .A király fejcsóválva fejezte ki ügyességét : „ György! sok a“. S e kifejezés lett a megígért és meg is adott birtok neve.Az itt megtelepült Erős György hét örököst hagyott maga után, hat fiút, egy leányt, ugyanannyi őscsalád törzsét, kiknek hagyományos  neveik: Vida, Szemes,Szakáll, Ábrahám, Jakab.Az egyetlen leány neve volt Berta, kit valami Pálfi nevü vett nőül. 

A községünkben található templomot 1519-ben szentelték fel, majd 1755-ben megnagyobbították és a torony is megépült. A templom titulusa és címképe a Boldogságos Szűz mennybemenetele.