ÉRTESÍTÉS a választókerület létrehozásáról és a képviselők létszámának meghatározásáról a községi önkormányzati testületek választására 2022. október 29

A dercsikai képviselő- testület a 180/2014. számú, a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és  kiegészítéséről szóló törvényének 166. pragrafusa alapján  a 2022. 06. 21- én kelt 160/2022 számú határozatában megállapította, hogy a dercsikai képviselő- testületnek  5 képviselője lesz, akiket egy, az egész község számára létrehozott választókerületben választanak meg.