Hlasovacie preukazy- Voľby do NR SR

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho lístka:

E-mail: obec@jurova.sk

eDesk (ÚPVS): ico://sk/00305499