Oznámenia

Termíny odvozu odpadu

Tu nájdete informáciu o termíne odvozu odpadu: - komunálny odpad - PET a umelá hmota - odvoz rozmerného odpadu

Stránky

Aktuality

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Jurová v roku 2022- ZAPISOVATEĽ

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je 30. 08.2022 24.00 hod. Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradných hodinách obecného úradu alebo poštou. Obec Jurová upozorňuje kandidujúce subjekty, že preberanie kandidátnych listín dňa 30.08.2022 bude prebiehať nasledovne:  v úradných hodinách od 8.00  do 18.00 na obecnom úrade,    po skončení pracovnej doby je zabezpečená cez zapisovateľku miestnej volebnej komisie: Veronika Nagy, adresa:  Jurová 212, tel:0905/676705  
august 08, 2022

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Jurovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 160/2022 zo dňa 21.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Jurovej bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.  
júl 11, 2022