Aktuality

e-mailová adresa

E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je: obec@jurova.sk
august 08, 2022

Oznámenie pre kandidujúce subjekty do orgánov samosprávy obce Jurová v roku 2022- ZAPISOVATEĽ

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby do orgánov samosprávy obce je 30. 08.2022 24.00 hod. Kandidátne listiny sa doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v úradných hodinách obecného úradu alebo poštou. Obec Jurová upozorňuje kandidujúce subjekty, že preberanie kandidátnych listín dňa 30.08.2022 bude prebiehať nasledovne:  v úradných hodinách od 8.00  do 18.00 na obecnom úrade,    po skončení pracovnej doby je zabezpečená cez zapisovateľku miestnej volebnej komisie: Veronika Nagy, adresa:  Jurová 212, tel:0905/676705  
august 08, 2022