Ako zachovať v prípade ohrozenie únikom nebezp. látok