ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jurovej
 
Obec Jurová uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
 
Volebný obvod č. 1
 
1. Linda Bozó, 37 r., odborná referentka, nezávislá kandidátka
2. Štefan Fekete, 50 r., strojný technik, nezávislý kandidát
3. Attila Kántor, 45 r., stavebný pracovník, Most- Híd
4. Oliver Katona, 41 r., strojník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5. Júlia Katonová, 56 r. , laborantka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
6. Alica Kulcsárová, 48 r., predavačka, nezávislá kandidátka
7. Elemír Mészáros, 58 r., stavbyvedúci, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
8. Juraj Morvay, Ing., 50 r., prednosta okresného úradu, Most- Híd
9. Dušan Tribulík, 43 r., živnostník, Most- Híd
10. František Varga, 51 r., živnostník, Most- Híd
11. Lívia Vidaová, 43 r., administratívna pracovníčka, Most- Híd
 
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.