VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNY SAMOSPRÁVY OBCÍ

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce
Miestna volebná komisia v Jurovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
A. Do obecného zastupiteľstva v Jurovej boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana
 
- František Varga, Most – Híd
- Lívia Vidaová, Most – Híd
- Juraj Morvay, Ing., Most – Híd
- Dušan Tribulík, Most – Híd
- Attila Kántor, Most – Híd
 
B. Za starostu obce Jurová bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana
 
- Gabriel Fekete, nezávislý kandidát