Aktuality

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNY SAMOSPRÁVY OBCÍ

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Jurovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. A. Do obecného zastupiteľstva v Jurovej boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana   - František Varga, Most – Híd - Lívia Vidaová, Most – Híd - Juraj Morvay, Ing., Most – Híd - Dušan Tribulík, Most – Híd - Attila Kántor, Most – Híd   B. Za starostu obce Jurová bol zvolený: Meno, priezvisko, politická strana   - Gabriel Fekete, nezávislý kandidát
január 29, 2019

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jurovej   Obec Jurová uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:   Volebný obvod č. 1   1. Linda Bozó, 37 r., odborná referentka, nezávislá kandidátka 2. Štefan Fekete, 50 r., strojný technik, nezávislý kandidát 3. Attila Kántor, 45 r., stavebný pracovník, Most- Híd 4. Oliver Katona, 41 r., strojník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 5. Júlia Katonová, 56 r. , laborantka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 6. Alica Kulcsárová, 48 r., predavačka, nezávislá kandidátka 7. Elemír Mészáros, 58 r., stavbyvedúci, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 8. Juraj Morvay, Ing., 50 r., prednosta okresného úradu, Most- Híd 9. Dušan Tribulík, 43 r., živnostník, Most- Híd 10. František Varga, 51 r., živnostník, Most- Híd 11. Lívia Vidaová, 43 r., administratívna pracovníčka, Most- Híd   Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.   https://www.jurova.sk/files/na-stiahnutie/zoznam_zaregist.kandidatov-pos...  
január 29, 2019

A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTJEINEK NÉVJEGYZÉKE

A polgármester-választás nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzéke   Dercsika község a 180/2014 sz., a választójog gyakorlásának feltételeiről valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 178. § 2. bekezdése alapján nyilvánosságra hozza a polgármester-választás nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzékét :   1. Gabriel Fekete, 29 r., interný audítor, független jelölt 2. Leopold Kovács, 54 r., veliteľ družstva HS, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 3. Lívia Vidaová, 43 r., administratívna pracovníčka, Most- Híd   https://www.jurova.sk/files/na-stiahnutie/zoznam_zaregistr.kandidatov-st...    
január 29, 2019