Oznámenia

Voľby do NR SR 2020

 Elektronická adresa obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obecjurova@stonline.sk

Stránky

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 31. júla 2020, od 12:00 hodiny do odvolania.  Prosíme Vás, dodržujete bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!  
august 04, 2020